Aktualności

Zapoznaj się ze zmianami w przepisach podatkowych

 Często zadawane pytania: Czy muszę posiadać konto firmowe ? Czy mojej firmy to też dotyczy ?  

 W poniżej zamieszczonej tabelce znajdziesz odpowiedź na to i wiele innych pytań a o szczegóły możesz zapytać nas w biurze.

 Zapraszamy   

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

CZY MUSISZ MIEĆ RACHUNEK BANKOWY FIRMOWY ?

Sprzedawca – podatnik VAT czynny

Sprzedawca – podatnik VAT zwolniony

( ze względu na obroty poniżej 200 tys.zł rocznie )

Sprzedajesz towary lub usługi o wartości powyżej 15 tyś. zł zawierające się w załączniku nr 15 ustawy o VAT ( m.in. węgiel, złoto, telefony, komputery, art. samochodowe, usługi budowlane )

TAK

masz obowiązek przyjąć zapłatę na rachunek z „białej listy” mechanizmem podzielonej płatności

Sprzedajesz towary lub usługi o wartości pow.

15 tyś. zł zawierające się w załączniku nr 15 ustawy o VAT nie powodujące obowiązku rejestracji VAT

(m.in. usługi budowlane)

NIE

nabywca musi zapłacić zwykłym przelewem

Sprzedajesz pozostałe towary lub usługi o wartości pow. 15 tyś. zł

TAK

masz obowiązek przyjąć zapłatę na rachunek z „białej listy”

Sprzedajesz pozostałe towary lub usługi o wartości pow. 15 tyś. zł

NIE

nabywca musi zapłacić zwykłym przelewem

Sprzedajesz towary lub usługi o wartości

poniżej 15 tyś. zł

NIE

Sprzedajesz towary lub usługi o wartości

poniżej 15 tyś. zł

NIE

 

NABYWCY – WSZYSCY PODATNICY

 

Nabywasz od podatnika VAT czynnego towar lub usługi o wartości powyżej 15 tyś. zł zawierające się w załączniku nr 15 ustawy o VAT ( m.in. węgiel, złoto, telefony, komputery, art. samochodowe,

usługi budowlane )

TAK

masz obowiązek zapłacić sprzedawcy na rachunek z „białej listy” mechanizmem podzielonej płatności , co można tylko z rachunku firmowego

Nabywasz od podatnika VAT zwolnionego towar lub usługi o wartości powyżej 15 tyś. zł zawierające się w załączniku nr 15 ustawy o VAT

( m.in.  usługi budowlane )

NIE

musisz zapłacić zwykłym przelewem

Nabywasz od podatnika VAT czynnego pozostałe towar lub usługi o wartości powyżej 15 tyś. zł

NIE

musisz zapłacić zwykłym przelewem

na rachunek z „białej listy”

Nabywasz od podatnika VAT zwolnionego towar lub usługi o wartości powyżej 15 tyś. zł

NIE

musisz zapłacić zwykłym przelewem

Nabywasz od podatnika VAT czynnego lub zwolnionego towar lub usługi o wartości

poniżej 15 tyś. zł

NIE

 

Podzielona płatność – wartość pojedynczej faktury

Biała lista – wartość wszystkich faktur w ramach jednej umowy

Żródło : Ustawa o podatku od towarów i usług  

Harmonogram wprowadzania kas fiskalnych online od 2020 r.

Mechanicy, wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw wymienią obecne urządzenia na kasy online’owe jako pierwsi. Sprawdź, czy obejmie cię ten obowiązek i w jakim terminie. Dowiedz się też, do kiedy możesz użytkować swoją „starą” kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

HARMONOGRAM WPROWADZANIA KAS FISKALNYCH ONLINE:

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy:
a. świadczący usługi:
- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania,
- w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
b. zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. podatnicy:
a. świadczący usługi:
- związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
- w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b. zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący usługi:
- fryzjerskie,
- kosmetyczne, kosmetologiczne,
- budowlane,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
- prawnicze,
- związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Pierwsza grupa podatników będzie musiała obowiązkowo stosować kasy fiskalne online od 1 stycznia 2020 r. W praktyce oznacza to konieczność zakupienia urządzenia i dopełnienia niezbędnych formalności jeszcze w 2019 r. Producenci kas zadbali o szeroką ofertę – już dziś dostępnych jest wiele modeli spełniających wymagania różnych branż.

Aktualności w podatkach w 2019 roku

1/ wydatki eksploatacyjne ponoszone na samochody osobowe - do 75% możliwość zaliczania w koszty podatkowe, które wykorzystywane są w firmie oraz prywatnie. Między innymi koszty:
• paliwo
• oleje i inne "płyny"
• serwis, przeglądy, naprawy
• części zamienne, opony
• opłaty parkingowe, autostradowe itp.
2/ Koszty ubezpieczenia OC, AC, GAP – samochody osobowe
Wydatki poniesione na ubezpieczenie samochodu osobowego nie jest objęte limitem 75% kosztów uzyskania przychodu, jak ma to miejsce w przypadku wydatków eksploatacyjnych. Możliwość zaliczenia składki w koszty do kwoty 150 tys. zł przyjętej jako wartość auta na polisie Dotyczy to jednak ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak Autocasco lub GAP. Jeśli wartość przyjęta na tych polisach mieści się w limicie 150 tys. zł, to cała składa idzie w koszty, a jeśli przekracza, to zaliczamy ją proporcjonalnie (składka np. od AC przy przyjętej wartości samochodu 300 tys. może być zaliczona w koszty w połowie).
Natomiast ubezpieczenie obowiązkowe, czyli OC może być zaliczone w koszty w całości niezależnie od wartości samochodu.
3/ LEASING samochodu osobowego
Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2019 wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych. Kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne).
• Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.
- Zawarcie umowy w 2018 i odbiór samochodu w 2019 - wątpliwości
Można jednak ostrożnie założyć, że w przypadku zawarcia umowy leasingu do końca 2018 roku z odbiorem auta kosztującego powyżej 150 tys. zł w 2019 roku:
• jeśli w momencie odbioru nie zmieni się cena ani inne warunki umowy mogące mieć wpływ na wysokość rozliczeń podatkowych, a dodatkowo odbiór auta nie będzie wiązał się z koniecznoscią podpisania, np.: aneksu, to taką umowę będzie można rozliczać na „starych” zasadach (nawet jeśli w momencie zawierania umowy nie jest znany numer VIN)
• jeśli w momencie odbioru zmieni się cena lub inne warunki umowy mogące mieć wpływ na wysokość rozliczeń podatkowych (inny okres, zmiana wysokośći rat itp.), to zaistnieje konieczność przejścia na nowe zasady
• odpadają także wszelkie umowy ramowe zawarte w 2018, które dotyczą bliżej nieokreślonych pojazdów z odbiorem w 2019 – takie rozwiązania nie dadzą prawa do pozostania na starych zasadach rozliczeń
4/ AMORTYZACJA - Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
5/ Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci.

foto: Designed by Katemangostar

Zmiany w podatku VAT

1/ NIP na paragonie
Od 1 stycznia zmiana zasad fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej. Fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP będzie można wystawiać tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał ten numer. Nie wszystkie kasy mają możliwość wpisania na paragon NIPU. Dlatego uczulam aby przed sprzedaż spytać kupującego czy będzie chciał fakturę.
2/ Ulga na złe długi - skraca termin ze 150 dni na 90 dni, który umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę za złe długi”.
3/ KASY FISKALNE ON LINE - zgodnie z tym projektem kasy fiskalne online mają być stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie o VAT branżach, które zostały uznane za branże szczególnie narażone na nadużycia. Chodzi np. o gastronomię, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, naprawy pojazdów, czy sprzedaż paliw.
Obowiązek stosowania kas fiskalnych online ma być wdrażany stopniowo w poszczególnych "wrażliwych" branżach w latach 2019 - 2022. Przez pewien czas będzie dopuszczalne stosowanie dotychczas używanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.).

foto: Designed by Rawpixel.com