Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Oferta jaką przygotowało nasze biuro skierowane jest do małych i średnich firm, osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz do spółek osobowych i handlowych. Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z działalnością gospodarczą osobom i firmom, które dopiero chcą rozpocząć swoją pracę. Wszystkie ceny za świadczone usługi ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są od profilu działalności firmy, jej systemu pracy, ilości dokumentów oraz raportów i zestawień.

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

• kontrolę dokumentów pod względem formalno rachunkowym
• prowadzenie ewidencji przychodów
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
• sporządzanie i dostarczanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
• sporządzanie i dostarczanie do US rocznych zeznań PIT-28

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

• kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• sporządzanie i dostarczanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
• miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
• sporządzanie i dostarczanie do US rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

• kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
• sporządzanie i dostarczanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
• miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
• sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
• sporządzanie i dostarczanie do US zeznania rocznego CIT-8
• bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

• sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia /o dzieło/, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
• wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
• wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
• naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do US
• wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich do ZUS
• przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
• sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B

W ramach świadczonych usług nasze biuro rachunkowe oferuje dodatkowy zakres usług takich jak:

• wyprowadzanie zaległości
• opracowanie zakładowego planu kont
• opracowanie polityki rachunkowości
• reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo
• usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania
• sporządzanie zestawień i analiz finansowych
• sporządzanie wniosków o zwrot VAT na niektóre materiały budowlane
• udzielanie porad w zakresie rachunkowo – księgowym,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• składanie deklaracji w imieniu Klienta w takich instytucjach państwowych jak: US, ZUS, GUS


źródło zdjęcia:
Zaprojektowane przez Freepik